Stereo > Halloween 1986

Pointy Reagan
Pointy Reagan
Ektachrome / Inkjet Print
1986